Jaunumi

Aicinām pieteikties SIVA īstenotajā ESF projektā*, lai apgūtu jaunas dzīvē noderīgas un darba tirgū nepieciešamas prasmes!
Raksti - sivaprojekts@siva.gov.lv vai zvani - 26385047.

SIVA īstenotā ESF projekta personāla izveidotais video

Izveidotajā video ESF projekta darbiniece aicina personas, kurām ir GRT, nākt apgūt jaunas prasmes

SIVA īstenotā ESF projekta personāla izvedots video

Video redzams, kā viens no ESF projekta dalībniekiem demonstrē projekta laikā apgūtās prasmes

*ESF projekts Nr. 9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”