Jaunumi Paziņojums!
Vizuāls materiāls, kurā redzami Ukrainas un Latvijas valsts karogi zem kuriem lasāms teksts - Latvija atbalsta Ukrainu

Latvijas valsts un sabiedrība sniedz vienotu un koordinētu palīdzību Ukrainai un Ukrainas bēgļiem! 

Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš vēlas sniegt palīdzību ukraiņiem, reģistrēties palidziukrainai.lv!

Ukrainas iedzīvotāji, kuri ierodas Latvijā, bēgot no Krievijas izraisītā kara Ukrainā, lūdzu, reģistrējieties palidziukrainai.lv, lai pieteiktos atbalsta saņemšanai!

Tīmekļvietnē pieejama informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un darba iespējām Latvijā.   

Vienotais tālrunis +371 27380380

#SlavaUkraine


Латвійська держава та суспільство надають єдину та координовану допомогу Україні та українським біженцям!

Запрошуємо кожного мешканця Латвії, хто хоче допомогти українцям, зареєструватися на palidziukrainai.lv!

Жителі України, які прибувають до Латвії, рятуючись від війни, спричиненої Росією в Україні, зареєструйтеся на сайті palidziukrainai.lv, щоб подати заявку на підтримку!

Веб-сайт містить інформацію про в’їзд, перебування, проживання та можливості працевлаштування в Латвії.

Єдиний номер телефону +371 27380380

#SlavaUkraine


The state of Latvia and society provides unified and coordinated assistance to Ukraine and Ukrainian refugees!

We call on every resident of Latvia who wants to provide assistance to Ukrainians to register at palidziukrainai.lv

The people of Ukraine who come to Latvia fleeing the Russian war in Ukraine, are kindly asked to register at: palidziukrainai.lv  to apply for support!

Information on the entry, stay, accommodation and job opportunities in Latvia is available on the website.

Single helpline
+371 27380380

#SlavaUkraine