Jaunumi
attēls

(Attēlā - Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana attālināti)

Vakar, 15.aprīlī, pirmo reizi norisinājās Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) Koledžas studentu kvalifikācijas prakses aizstāvēšana attālināti – Zoom video konferences režīmā. Prakses aizstāvēšanā tiešsaistē piedalījās divi studiju programmas “Mārketings un tirdzniecība” studenti, no kuriem viens students savu kvalifikācijas praksi izgāja Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, bet otrs – SIA "cenuklubs.lv", un četri studiju programmas “Cilvēku resursu vadība” studenti, kuri kvalifikācijas praksi izgāja Latvijas Universitātē, Valsts policijā, RP SIA "Rīgas satiksme" un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijā “SUSTENTO”. Prakses aizstāvēšanu tiešsaistē vērtēja komisijas locekļi – SIVA Koledžas lektores I.Kalnmeiere, I.Boitmane un L.Ritere. Prakses aizstāvēšanā piedalījās arī SIVA Koledžas vadītāja, asistents studiju procesa organizēšanā un karjeras konsultants.

Studenti prakses aizstāvēšanas komisijai sniedza ieskatu par prakses vietas vēsturi, vietu un lomu ekonomiskajā sistēmā, galvenajiem darbības virzieniem, struktūru, SVID analīzi, uzņēmuma produktu, individuālo darbu prakses laikā un atbildēja uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

SIVA Koledža lepojas ar studentu veikumu un mācībspēku darbu!

attēls