Informācija presei Jaunumi
Attēls

Šodien, 8.oktobrī plkst.15.00, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) darbinieki tiešsaistes pasākuma “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos” ietvaros sniegs informāciju par valsts apmaksātajām izglītības iegūšanas iespējām SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā cilvēkiem ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, atbalsta sniegšanu mācību un studiju laikā u.tml. Informācija ir noderīga ne tikai personām ar invalditāti, bet arī darba devējiem, jo SIVA piedāvāto izglītības programmu specialitātes darba tirgū ir pieprasītas.

Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību šogad pasākums “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos” norisinās tiešsaistē Nodarbinātības valsts aģentūras Facebook kontā. Pasākuma ieraksts pēc tā norises būs pieejams ikvienam interesentam – NVA YouTube kontā.

Tiešsaistes pasākuma mērķis ir sekmēt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, kā arī mazināt stereotipus par šo personu nodarbināšanas iespējām.