Informācija presei
rehabilitācija arodslimniekiem

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) informē, ka ir stājušies spēkā grozījumi, kas atvieglo pieteikšanos sociālās rehabilitācijas pakalpojumam no valsts budžeta līdzekļiem un dod iespēju pakalpojumu saņemt plašākam personu lokam – arī personām ar hroniskām saslimšanām. Vēl viena nozīmīga pārmaiņa ir tā, ka politiski represētās personas tagad varēs saņemt sociālo rehabilitāciju reizi gadā, nevis reizi divos gados, kā tas bijis iepriekš. 

Jaunie noteikumi ļauj jebkurai personai ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā personām ar hroniskām saslimšanām, darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīgā vecuma, ja tā strādā, pieteikties valsts apmaksātai sociālajai rehabilitācijai pēc tam, kad ir saņēmusi valsts apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju stacionārā vai dienas stacionārā, un izrakstā ir norāde par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību.

Pakalpojumam pieteikties var SIVA gan klātienē, gan nosūtot dokumentus pa pastu, tai skaitā e-pastā ar drošu elektronisko parakstu. Politiski represētām personām, piesakoties pakalpojumam, tagad jāiesniedz tikai iesniegums. Saglabāta ir iespēja pieteikties pakalpojumam arī sociālajā dienestā.

“Šīs izmaiņas ievērojami uzlabos sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamību, veicinās personu iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā. Mēs aicinām visus, kuri ir izgājuši medicīnisko rehabilitāciju, uzreiz interesēties par iespējām saņemt sociālo rehabilitāciju un izmantot šo vērtīgo atbalstu darbspēju atjaunošanā," sacīja direktore Ilona Jurševska.

Pakalpojuma saņemšanas laikā tiks veikta personas funkcionēšanas novērtēšana un individuāla rehabilitācijas plāna sagatavošana, kam sekos konsultācijas un nodarbības grupā vai individuāli ar dažādiem speciālistiem, medicīniskā uzraudzība un aprūpe, ārstnieciskās procedūras, kā arī izglītojoši brīvā laika pavadīšanas pasākumi. Visas rehabilitācijas laikā klientiem būs nodrošināta arī izmitināšana, ēdināšana un speciālistu atbalsts.

Par iespējām saņemt pakalpojumu personas tiek aicinātas interesēties medicīniskās rehabilitācijas laikā pie speciālistiem. Pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas personas var pieteikties rehabilitācijas kursam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā, iesniedzot dokumentus SIVA. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izvērtē iesniegtos dokumentus un piešķir rehabilitācijas pakalpojumu.