ČAES apbalvošana

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā 26. jūlijā norisinājās Latvijas Savienības “Černobiļa” organizēts pasākums, kurā par nozīmīgu ieguldījumu, sniedzot atbalstu karā cietušajiem Ukrainas karavīriem un vienotības stiprināšanu starp Latvijas un Ukrainas tautām, tika godināti četri SIVA darbinieki un viens Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” darbinieks.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktora vietniece sociālās rehabilitācijas jomā Daiga Reinberga tika apbalvota ar Ukrainas Starptautiskās apvienības “Kraina” labdarības medaļu par nozīmīgu ieguldīto darbu sociālo rehabilitācijas jautājumu risināšanā, vienotības stiprināšanā starp Ukrainas un Latvijas tautām, sniedzot atbalstu karā cietušajiem Ukrainas karavīriem.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītāja Solvita Zviedre saņēma apbalvojumu par nozīmīgu ieguldīto darbu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koordinēšanā un vienotības stiprināšanā starp Latvijas un Ukrainas tautām.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vecākā ergoterapeite Diāna Čunčule tika apbalvota ar Ukrainas starptautiskās apvienības “Kraina” medicīnas medaļu par ieguldīto darbu iedzīvotāju medicīniskajā un sociālajā aprūpē, sniedzot atbalstu karā cietušajiem Ukrainas karavīriem.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras vecākā sociālā darbiniece Maija Paņukova tika apbalvota ar Ukrainas Starptautiskās apvienības “Kraina” labdarības medaļu par ieguldīto darbu iedzīvotāju sociālajā rehabilitācijas aprūpē un vienotības stiprināšanā starp Ukrainas un Latvijas tautām. 

Latvijas Savienības "Černobiļa" pārstāvji Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks un Māris Šops uzsvēra, ka ir pagājuši jau 32 gadi kopš sociālās rehabilitācijas sniegšanas sākuma SIVA, un šajā laikā ir vērojams milzīgs progress visās sfērās, ieskaitot arī pašu ēku, tās izskatu un pakalpojumu līmeni, tāpēc viņi izsaka milzīgu pateicību kolektīvam par ieguldīto darbu. “Ar apbalvojumiem, kurus šodien saņem darbinieki, ir jādalās gan ģimenē, gan ar darba kolēģiem, jo katrs ir ieguldījis, lai šis cilvēks–speciālists saņemtu šo novērtējumu”, uzsvēra viceprezidents Māris Šops.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aktīvi iesaistās atbalsta sniegšanā no kara bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, karā ievainotajiem karavīriem, kuru vidū ir arī karavīri, kuri atgriezušies no gūsta, sniedzot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas palīdz novērst un mazināt kara ievainojumu sekas un nodrošina individuālu atbalstu, kas atbilst viņu  socializēšanās vajadzībām un veselības stāvoklim. Rehabilitācijas laikā liels uzsvars tiek likts uz emocionālā atbalsta sniegšanu, nodrošinot psihologu, sociālo rehabilitētāju un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības. Lai veicinātu cilvēku atvērtību un socializēšanās iespējas, tiek sniegts arī sociālais atbalsts, organizējot dažādas radošās nodarbības un brīvā laika pasākumus.

Biedrība Latvijas Savienība “Černobiļa” ir sabiedriskā organizācija, kurā uz brīvprātības principa apvienojušās fiziskās personas, tai skaitā invalīdi, kuri cietuši Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas rezultātā un citās kodolobjektu avārijās. Tās galvenie mērķi ir: ekonomisko tiesību un interešu aizsardzība un pārstāvniecība, atbilstoši starptautisko tiesību vispārpieņemtiem principiem visās valsts, pašvaldību u. c.  institūcijās, politiskajās un sabiedriskajās organizācijās, starptautiskajās organizācijās, dalība savlaicīgas un reālas palīdzības organizēšanā ČAES avārijas seku likvidēšanas rezultātā cietušajiem, kā arī citiem, kuri cietuši jebkurā citā radioaktīvajā avārijā un kodolizmēģinājumos, kā arī invalīdu ārstēšanās un rehabilitācijas sistēmu pilnveidošanas veicināšana, lai veicinātu to integrāciju sabiedrībā.