Informācija presei
SIVA Koledžas sarkanbaltā trīsstāvīgā ēka

No 18. līdz 20. aprīlim ikviens ir aicināts apmeklēt Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Profesionālās rehabilitācijas dienas, lai uzzinātu, kas ir profesionālā rehabilitācija un kā tā var palīdzēt integrēties sabiedrībā. Pasākumā varēs iepazīties arī ar izglītības programmu piedāvājumu, kā arī citiem atbalsta pakalpojumiem SIVA izglītības iestādēs.

“Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka, ir svarīgi pievērst uzmanību speciālistu sagatavošanai un iekļaujošas darba vides veicināšanai, kur cilvēka profesionālās vēlmes un prasmes saskan ar darba tirgus pieprasījumu. Un tieši profesionālā rehabilitācija ir nozīmīgs resurss personu ar invaliditāti un funkcionēšanas traucējumiem izglītības procesa nodrošināšanā, atbalsta pakalpojumu sniegšanā un sadarbības veidošanā ar darba devējiem,” uzsver SIVA direktore Ilona Jurševska.

Šogad Profesionālās rehabilitācijas dienas noritēs trīs dienu garumā, iedziļinoties skolu programmās un piedāvājot piedalīties tematiskajās darbnīcās. Šī gada programma būs īpaši piepildīta, interesanta un daudzpusīga, lai ikvienu interesentu iedrošinātu un aizrautu mācīties, kā arī atbildētu uz jautājumu par to, kas ir profesionālā rehabilitācija.

18. aprīlī tiek gaidīti visi, kuriem interesē iegūt vidējo profesionālo izglītību un mācīties tālākizglītības programmās. Pasākuma diena būs veltīta profesionālajai rehabilitācijai, izglītības programmām un atbalstam Jūrmalas profesionālajā vidusskolā. Pasākuma laikā varēs satikt tādus speciālistus kā psihologs, karjeras konsultants, ergoterapeits un atbalsta personāls, kā arī iepazīt mācību programmas datorzinātnēs, darbā ar datiem un precēm, kokapstrādē, audumu apstrādē, pavārmākslā, dārzniecībā, radošajā mākslā, kā arī uzzināt vairāk par praktisku iemaņu gūšanu saistībā ar uzkopšanu.

19. aprīlī tiek gaidīti visi, kurus interesē profesionālā augstākā izglītība (ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju). Pasākuma diena būs veltīta profesionālajai rehabilitācijai, izglītības programmām un atbalstam SIVA Koledžā. Pasākuma laikā varēs satikt tādus speciālistus kā psihologs, karjeras konsultants un atbalsta personāls, kā arī iepazīt šādas mācību programmas: personāla speciālists, viesnīcu pakalpojumu organizators, grāmatvedis, komercdarbības speciālists; turklāt SIVA Koledžā ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kurā ikviens var mācīties valsts apmaksātā surdotulka programmā.

20. aprīlī tiek gaidīti visi izglītības iestāžu pārstāvji, lai iepazītos ar profesionālās rehabilitācijas procesu, metodikām, atbalsta pakalpojumiem, kā arī izglītības iestāžu mācību vidi.

SIVA izglītības iestādēs (Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA Koledžā) personām ar invaliditāti un funkcionēšanas traucējumiem izglītība ir bez maksas. Iestādēs ir pielāgota vide, iespējas dzīvot dienesta viesnīcā, un ir pieejams transports, lai nokļūtu uz mācībām, kā arī dažādu speciālistu atbalsts.

Vairāk informācijas par pasākuma norisi, programmu un pieteikšanos aicinām meklēt SIVA oficiālajā Facebook lapā (SIVA), kā arī mājaslapā www.siva.gov.lv.