17.jūnija izlaiduma dalībnieku un absolventu kopbilde

Šonedēļ, 17.jūnijā, Jūrmalas profesionālajā vidusskolā (turpmāk - JPV) norisinājās centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens, pēc kura trīs audzēkņi saņēma diplomus par vidējo profesionālo izglītību, kas apliecina iegūto profesionālo kvalifikāciju "Datorsistēmu tehniķis". Viens no audzēkņiem - Gatis Mironovs - saņēma ne tikai izglītību apliecinošu dokumentu, bet arī pateicību "Simtgades izcilnieks".

2020./2021. mācību gads bija pilns ar dažādiem izaicinājumiem un jauninājumiem. JPV kolektīvs lepojas, ka visi trīs absolventi spēja veiksmīgi pievarēt visus šķēršļus un iegūt profesionālo kvalifikāciju, un novēl panākumus darba gaitās.

Simtgades stipendijas ieguvējam, Gatim Mironovam, JPV kolektīvs vēl saglabāt pozitīvo motivāciju aktīvi un radoši darboties arī turpmāk. 

Papildu informācija:

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā jau ceturto gadu īsteno unikālu projektu - stipendiju atbalsts programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam vienam absolventam. 500 eiro atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā.

Arī šogad katrs Latvijas vidējās izglītības iestādes izlaiduma klašu viens skolēns varēja saņemt šo stipendiju. To piešķir izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.