ESF Izlaidums Jaunumi
ESF projekta darbinieces un audzēknes

2021.gada 10. jūnijā SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā šogad jau astoto reizi ESF projekta Nr.9.1.4.1/16/I/001 “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” dalībnieki  saņēma apliecības par prasmju programmu apguvi.

Kopumā  2021.gada 1. pusgadā apmācības pabeiguši 17 audzēkņi prasmju programmās: “Preču marķētājs”, “Dāvanu noformēšana”, “Preču kraušana noliktavā”, “Vienkāršā šūšana ar šujmašīnu”, “Ielu slaucīšana, lapu grābšana”, “Trauku mazgāšana, spodrināšana”. Audzēkņi, no četriem līdz septiņiem mēnešiem ilgajās neformālās  izglītības programmās, apguva darba un sociālās prasmes, darbojoties praktiskajās nodarbībās.

Pašlaik darba attiecības ir uzsākuši jau 5 no šogad pabeigušajiem prasmju programmu absolventiem. Esam ļoti lepni,  dzirdot labos vārdus un atsauksmes par mūsu audzēkņiem no darba devējiem!

Savukārt citiem projekta dalībniekiem vēl turpinām sniegt atbalstu vēl sešus mēnešus pēc apmācību programmas beigšanas,  nodrošinot sociālpsiholoģisku atbalstu  un konsultācijas darba meklēšanā.

Projekta komandai ir patiess prieks, ka mums izdodas  personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegt iespēju apgūt dažādas nepieciešamās dzīves un darba pamata prasmes!

Līdz pat septembra vidum mācības turpinās vēl 21 audzēknis septiņās prasmju programmās – “Preču komplektēšana”, “Trauku novākšana”, “Stādu sagatavošana un podošana”, “Maizes un konditorijas izstrādājumu iesaiņošana”, “Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgo produktu šķirošana”, “Veļas šķirotājs, marķētājs” un “Grīdas mazgāšana”.

Darba devēj – ieklausies – šeit ir darba rokas!