Informācija presei
LM ministre Evika Siliņa apmeklē SIVA

Šodien, 25. maijā Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) apmeklēja Labklājības ministre Evika Siliņa, lai klātienē tiktos ar aģentūras speciālistiem un darbiniekiem, kā arī iepazītu sociālās un maksas rehabilitācijas pakalpojumus.

Vizītes pirmajā daļā tika pārrunāti SIVA rehabilitācijas centra pakalpojumi – valsts budžeta finansēta sociālā rehabilitācija, maksas rehabilitācija un sociālā rehabilitācija darbspēju uzlabošanai, kā arī pakalpojumu mērķa grupas. Pēc tam norisinājās tikšanās ar sociālo pakalpojumu koordinēšanas nodaļu, kur tika apspriesti jautājumi par pakalpojumu sniegšanu, mērķauditoriju un problemātiku, kā arī tās iespējamajiem risinājumiem.

Vizītes otrajā daļā norisinājās ekskursija, kuras laikā tika iepazītas SIVA rehabilitācijas centra telpas, kur praktiski tiek nodrošināti pakalpojumi klientiem, tai skaitā arī izmitināšana un ēdināšana. Ekskursijas laikā satiktie speciālisti (fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs, masieris u. c.) iepazīstināja ar pakalpojumiem, pieejamajām iekārtām un to funkcijām, kā arī informēja par ikdienā apkalpojamo klientu skaitu.

Apskatot telpas un iepazīstoties ar speciālistiem, tika apspriestas arī Eiropas Savienības ANM plāna projekta “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” laikā plānotās aktivitātes saistībā ar SIVA infrastruktūras uzlabošanu, vides piekļūstamības pielāgošanu, kā arī kompetenču programmu satura izveidi neformālajiem aprūpētājiem, lai apmācītu aprūpētājus tehnisko palīglīdzekļu lietošanā mājas apstākļos.