Informācija presei

Rīt, 5. jūlijā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) rehabilitācijas centrā Jūrmalā viesosies Ukrainas sociālās politikas ministre Oksana Žolnoviča un Latvijas Labklājības ministrs Uldis Augulis. Vizītes mērķis ir iepazīties ar Latvijā īstenoto pieredzi sociālajā jomā un sociālo pakalpojumu sniegšanā.

Vizītes laikā viesi tiks iepazīstināti ar SIVA sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kas palīdz personām ar invaliditāti un funkcionēšanas traucējumiem integrēties sabiedrībā un darba tirgū, kā arī Ukrainas iedzīvotājiem sniegto atbalstu kara laikā.

Kopš 2022. gada aprīļa SIVA aktīvi sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus karā cietušajiem iedzīvotājiem. Līdz šim psihoemocionālo rehabilitāciju saņēmuši 25 Ukrainas civiliedzīvotāji, 54 ievainotie karavīri, tai skaitā gūstekņi, un 9 personas saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar funkcionēšanas traucējumiem pēc saņemtas valsts apmaksātās medicīniskās rehabilitācijas.

SIVA misija ir ne tikai sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, bet arī koordinēt valsts apmaksāto pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. 2022. gadā šos pakalpojumus saņēma 143 Ukrainas iedzīvotāji.

SIVA lepojas ar savu plaši pārstāvēto rehabilitācijas speciālistu komandu, labu sadarbību ar citām ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm un centra atrašanās vietu pie jūras, kas nodrošina mierīgu un atveseļošanās procesu veicinošu vidi.

Bez psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanas, rehabilitācijas laikā tiek atjaunotas arī fiziskās spējas. Nereti karavīriem galvenais rehabilitācijas mērķis ir atgūt fizisko veselību, lai varētu izmantot ieroci un atgriezties frontē.

SIVA ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.