Jaunumi
Pirmais slaids no apmācību prezentācijas "GROW modelis darbā ar klientiem"

Šodien, 20.septembrī, Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti tiešsaistē piedalījās praktiskās apmācībās par GROW* modeļa izmantošanu klientu konsultēšanā.

Apmācību laikā SIVA speciālisti apguva ne tikai teoriju par to, kas ir GROW modelis, jautājumu uzdošanas tehnikas un jautājumu tipus, bet arī praktiski izmēģināja jaunās zināšanas, lai ātrāk un precīzāk tiktu pie rezultāta konsultēšanas darbā ar klientu.

* GROW modeļa būtība ir tā, ka konsultācijas laikā speciālists kopā ar klientu izrunā četras svarīgākās lietas:

  1. GOAL jeb mērķi. Mērķu izpēte un izvirzīšana:  ko klients vēlas sasniegt (karjeras un attīstības mērķi)? Mērķi ir sarunas pamatā;
  2. REALITY jeb realitāte. Realitātes analīze: kas notiek tagad? Kādi ir klienta resursi, spējas, īpašības? Klienta realitātes noskaidrošana;
  3. OPTIONS jeb iespējas. Iespējas pārmaiņām – ko klients varētu darīt? Kā klients varētu sasniegt savus mērķus vai risināt jautājumus? Alternatīvu analīze un rīcības plānošana, kas veicina attīstību;
  4. When, what, who... jeb kad, ko, kurš... Iespēju īstenošana – ko tieši klients darīs? Attīstības progress, lēmumu pieņemšana un grūtību pārvarēšana, integrējot savu jauno iegūto pieredzi. Tālākā rīcības plāna izstrādāšana un vienošanās.