13. Koledžas zinātniskās konferences vizuāls uzaicinājums

Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2. decembrī tiešsaistē no plkst. 10.00 līdz 13.30 rīkos 13. Koledžas zinātnisko konferenci “Kompetences. Atbalsts. Integrācija”, kuras galvenais temats šogad būs neformālo aprūpētāju loma un viņu pamatkompetences atbalsta sniegšanā personām, kā arī pamatkompetenču attīstības veicināšana personām ar invaliditāti sociālās integrācijas un profesionālās rehabilitācijas procesā.

Konferences laikā ar pieredzi dalīsies izglītības iestāžu pārstāvji, Latvijas darba devēju pārstāvji un Sociālās integrācijas valsts aģentūras eksperti un studenti. Konferences laikā tiks apskatīta neformālo aprūpētāju loma un viņu pamatkompetences atbalsta sniegšanā, kompetenču attīstība cilvēkiem ar redzes, attīstības un dzirdes traucējumiem, kā arī nodarbinātības jautājumi personām ar invaliditāti. Konference būs noderīga gan formālajiem, gan neformālajiem aprūpētājiem – personām, kuras ikdienā saskaras vai strādā ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte, veselības traucējumi izglītības vai sociālajā jomā vai atrodas paliatīvajā aprūpē.

 

Pamatkompetences ir prasmju un iemaņu kopumi, kas nepieciešami ikvienam, lai viņš spētu veiksmīgi iekļauties mūsdienu sabiedrībā un veidotu veiksmīgu karjeru. Patlaban par pamatkompetencēm tiek uzskatītas kompetences komunikācijas, mācīšanās mācīties, valodu lietojuma, uzņēmējdarbības, problēmu risināšanas, IT prasmju, aktīva pilsoniskuma un kultūras un starpkultūru izpratnes jomās. Visas šīs kompetences var un ir nepieciešams attīstīt nepārtraukti. Ikviena izglītības iestāde veicina ne tikai speciālo kompetenču (kas saistītas ar konkrētās iestādes un izglītības programmas specifiku), bet arī vispārīgo jeb pamatkompetenču attīstību.
 

Reģistrācija līdz 01.12.2022.: https://ej.uz/koledzas-konference

Par pasākumu: https://fb.me/e/2onTw9c51

Dalība: bez maksas

Papildu informācija: koledza@siva.gov.lv

Konferences laikā tiks nodrošināta surdotulkošana.