sudrotulku uzņemšana 2023

Ja nepaspēji pieteikties surdotulka programmai, mums ir labas ziņas – tev vēl ir šāda iespēja! Piesakies tai līdz 28. septembrim un sāc mācības jau šajā rudenī. 

Surdotulka studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas paredz surdotulka kvalifikācijas iegūšanu. Ikvienam interesentam ir iespēja iegūt surdotulka kvalifikāciju SIVA Koledžā par valsts budžeta līdzekļiem.

Ko dara surdotulks? Surdotulks prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus, lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu zīmju valodā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgu cilvēku.

Pēc programmas absolvēšanas tu varēsi strādāt organizācijās, kas saistītās ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, piemēram, Latvijas Nedzirdīgo savienībā, tās reģionālajās biedrībās, pamatskolās, profesionālajās vidusskolās u.tml. Katra diena surdotulka darbā ir daudzveidīga – kā jauns piedzīvojums un satikšanās.

Surdotulks ir ļoti pieprasīta profesija Latvijas darba tirgū, jo tieši ar surdotulku palīdzību vājdzirdīgie un nedzirdīgie var risināt gan ikdienišķas vajadzības (piemēram, apmeklēt ārstu), gan paši iesaistīties darba tirgū.

Studenta ieguvumi, mācoties šajā programmā:

  • Valsts apmaksāta studiju programma
  • Darba tirgū pieprasīta profesija
  • Iespēja uzsākt darba gaitas studiju laikā vai uzreiz pēc absolvēšanas
  • Studiju ilgums – 2 gadi
  • Studijas attīstītā mācību vidē Jūrmalā gan klātienē, gan attālināti

Lai pieteiktos studiju programmā “Surdotulks”, sūti savu pieteikumu līdz 2023. gada 28. septembrim uz koledza@siva.gov.lv, pievienojot motivācijas vēstuli (180 vārdi) par tēmu “Mans ceļš uz profesiju surdotulks.

Pēc pieteikumu saņemšanas ar tevi sazināsimies un aicināsim uz iestājpārbaudījumu.

Vairāk informācijas uzzini, sazinoties ar programmas vadītāju Lauru Zeltiņu pa tālruni 28475237 vai rakstot uz e-pastu laura.zeltina@siva.gov.lv!