Jaunumi
Mācību telpa, kurā pie galda sēž audzēkņi ar sejas un mutes aizsargmaskām un apgūst mācības klātienē

Sociālās integrācijas valsts aģentūras izglītības iestādes arī Covid-19 ierobežojumu laikā spēj pārvarēt valstī noteikto ierobežojumu izaicinājumus, radoši pielāgoties jaunajiem apstākļiem un veiksmīgi nodrošināt mācību un studiju procesus attālināti.