Informācija presei Jaunumi Rehabilitācija
Sociālā rehabilitācija

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) aicina pieteikties sociālās rehabilitācijas pakalpojumam, lai atjaunotu un uzlabotu savas darbspējas. Šobrīd uz sociālo rehabilitāciju rindu nav, tāpēc to varēs saņemt nekavējoties pēc pieteikšanās.

Lai pieteiktos pakalpojumam, SIVA aicina ierasties Sociālās integrācijas valsts aģentūrā klātienē, kur personāls palīdzēs aizpildīt dokumentus un atbildēs uz visiem jautājumiem un neskaidrībām saistībā ar pieteikšanos, kā arī palīdzēs aizpildīt iesniegumu vai Funkcionēšanas spēju pašnovērtējama anketu, ja tas būs nepieciešams. Tās personas, kuras dzīvo citviet Latvijā, droši var sūtīt aizpildītus dokumentus uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru pa pastu, tai skaitā e-pastā ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegums un Funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketa ir pieejama SIVA mājaslapā. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt ikviena persona, kurai ir funkcionēšanas traucējumi, tai skaitā hroniskas saslimšanas, darbspējīgā vecumā vai pēc tā, ja turpina strādāt. Pakalpojumam var pieteikties pēc tam, kad ir saņemta valsts apmaksāta medicīniskā rehabilitācija stacionārā vai dienas stacionārā, un izrakstā ir norāde par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību.

SIVA atgādina, ka arī politiski represētās personas un Čornobiļas AES avārijā cietušie tagad var saņemt valsts apmaksātu 21 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu reizi gadā. Lai pieteiktos pakalpojumam, var sūtīt iesniegumu SIVA; vairs nav nepieciešams iesniegt ārsta zīmi un doties uz sociālo dienestu. Čornobiļas AES avārijā cietušajiem pie iesnieguma jāpievieno arī apliecības kopija.

Rehabilitācijas laikā tiks veikta personas funkcionēšanas novērtēšana un izstrādāts individuāls rehabilitācijas plāns. Klienti saņems konsultācijas un nodarbības grupā vai individuāli ar dažādiem speciālistiem, būs pieejama medicīniskā uzraudzība un aprūpe, ārstnieciskās procedūras, kā arī izglītojoši brīvā laika pavadīšanas pasākumi. Visas rehabilitācijas laikā klientiem būs nodrošināta arī izmitināšana, ēdināšana un speciālistu atbalsts.

Par iespējām saņemt pakalpojumu personas tiek aicinātas interesēties medicīniskās rehabilitācijas laikā pie speciālistiem. Pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas personas var pieteikties rehabilitācijas kursam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā, iesniedzot dokumentus SIVA. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izvērtē iesniegtos dokumentus un piešķir rehabilitācijas pakalpojumu.