uzņemšana

Sākusies uzņemšana, SIVA aicina pieteikties studijām SIVA Koledžā! 

Vai esi gatavs spert jaunu soli savā dzīvē? SIVA Koledža aicina tevi pieteikties mācībām, kur tev būs iespēja apgūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes, stiprināt pārliecību, rast iespēju integrēties sabiedrībā un uzsākt ceļu vai atgriezties darba tirgū!

SIVA Koledža piedāvā:

 • Valsts apmaksātu izglītību personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem no 15 gadu vecuma līdz pat pensijas vecumam;
 • Daudzveidīgas izglītības iespējas: īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas, vidējās profesionālās izglītības programmas, kā arī tālākizglītības programmas;
 • Individuālu pieeju un atbalstu, ko nodrošina pieredzējuši mācībspēki un speciālisti;
 • Mācības ērtā, mājīgā un pielāgotā vidē Jūrmalā, Slokas ielā 61 un 64;
 • Plašas iespējas brīvā laika pavadīšanai: vokālais ansamblis, sporta un radošais pulciņš, novuss, galda spēles, galda teniss, koncerti, dzejas un citi tematiskie vakari, kā arī radošās darbnīcas;
 • Apmaksātu dienesta viesnīcu, ēdināšanu un transportu no dienesta viesnīcas uz izglītības iestādi (un atpakaļ) mācību laikā;
 • Iespēju iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību par valsts budžeta līdzekļiem;
 • Unikālu iespēju kļūt par surdotulku – vienīgā programma Latvijā, kas pieejama par valsts budžeta līdzekļiem jebkuram interesentam!

Mūsu mācībspēki un speciālisti ir ieinteresēti katra studenta izaugsmē, tāpēc varam lepoties, ka mācību laikā katram studentam tiek sniegta individuāla pieeja un nepieciešamais atbalsts, lai sekmētu mācības un palīdzētu sasniegt izvirzītos mērķus. 

SIVA Koledžā vasaras uzņemšana norisināsies īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmās:

 • Viesnīcu servisa vadība;
 • Grāmatvedība un nodokļi;
 • Komercdarbības organizācija;
 • Cilvēkresursu vadība;
 • Surdotulks (vienīgā studiju programma Latvijā, pieejama par valsts budžeta līdzekļiem jebkuram interesentam).

Papildus īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmām SIVA Koledžā var apgūt vidējo profesionālo izglītību un mācīties dažādās tālākizglītības programmās ar vai bez iepriekš iegūtas izglītības tādās jomās kā tirdzniecība un loģistika, datorzinātnes, kokapstrāde, ēdināšana, māksla un amatniecība, dārzkopība, viesmīlība un apkalpošana.

SIVA Koledžā vasaras uzņemšana norisināsies vidējās profesionālās izglītības programmās:

 • Komerczinības, ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis, iegūstamā kvalifikācija “Komercdarbinieks;
 • Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis, iegūstamā kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”.

Lai uzsāktu mācības SIVA Koledžā, ir jāpiesakās profesionālās piemērotības noteikšanai. Tajā SIVA speciālisti, ņemot vērā iepriekš iegūto izglītību, intereses un veselības stāvokli, izvērtēs un ieteiks piemērotāko izglītības programmu.

Profesionālā piemērotības noteikšana ir bezmaksas pakalpojums, un tam var pieteikties:

Pieteikšanās mācībām tiek organizēta līdz 2024. gada 23. augustam.