Informācija presei
ilustratīvs uzaicinājums pievienoties brančam

Seminārā kopumā piedalījās 49 dalībnieki, kuri ar interesi iesaistījās praktiskajās nodarbībās – tajās varēja iejusties cilvēka ar invaliditāti lomā un izmēģināt pārvietošanos ar ratiņkrēslu. Apmeklētāji arī uzzināja par noderīgu tehnisko aprīkojumu un programmām cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem, kas atvieglo ikdienu, veicot darba pienākumus.

Latvijas Neredzīgo biedrības un Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) pārstāvji skaidroja, ka kopā ir pieejami 28 palīglīdzekļi cilvēkiem ar redzes traucējumiem un 11 palīglīdzekļi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Dalībnieki saņēma atbildes uz sev aktuāliem jautājumiem gan par vides pielāgošanu, gan atbalsta sniegšanas mehānismiem saviem darbiniekiem. Praktiskās nodarbības par vides pieejamību vadīja Biedrības “Wings for Wheels” valdes locekle Santa Survila un apvienības “Apeirons” vides eksperts Jurģis Briedis. Savukārt tehniskā atbalsta paraugdemonstrējumus vadīja Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Kaspars Biezais, tiflotehnikas nodaļas speciālists Kaspars Riekstiņš, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents Edgars Vorslovs un Eduards Bērziņš-Lācis.

Vērtīgus padomus par digitālās vides pieejamību sniedza piekļūstamības un UX eksperts, iniciatīvas Piekļūstamība.lv autors Pēteris Jurčenko prezentācijā “Digitālā vide visiem. Kāpēc un kā.”. Prezentācijā Pēteris aicināja ikvienam pārdomāt interneta resursos ievietojamo informāciju un formātu, lai tā būtu pieejama un noderīga visiem.

Par pieejamo līdzfinansējumu, nodarbinot personas ar invaliditāti, un citu praktisku un informatīvu atbalstu darba devējiem dažādās organizācijās sniedza Nodarbinātības pasākumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vecākā eksperte Inga Krima, Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadošā juriskonsulte Zaiga Strode, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākā eksperte Alite Grobiņa, apvienības “Apeirons” valdes loceklis Ivars Balodis, apvienības “Apeirons” nodarbinātības pakalpojuma vadītāja Ināra Korņeva un biedrības “Wings for Wheels” valdes locekle Santa Survila.

Pārrunājot iegūto informāciju un pieredzi, semināra dalībnieki vienojās, ka nepieciešama intensīvāka sadarbība starp darba devēju un institūcijām, un nodarbinātības veicināšanā būtiska nozīme ir atbalsta programmām darba devējiem. Stereotipi un mīti kavē darba attiecību nodibināšanu, komfortablu darba pienākumu veikšanu un komunikāciju ar kolēģiem. Tādēļ, lai darbinieks ar invaliditāti labāk iejustos kolektīvā un veiksmīgi turpinātu darba attiecības, nepieciešams sākotnēji apzināt iespējamos scenārijus, iekārtot pielāgotu darba vietu un informatīvi sagatavot kolēģus. Ieteicams izmantot gatavus un pārbaudītus risinājumus, tādējādi atšķirības pārvēršot par ieguvumiem.

Darba devējiem ir būtiski pieņemt darbā profesionālus speciālistus, tāpēc SIVA bija sagatavojusi prezentāciju par SIVA izglītības iestādēs īstenotajām apmācību un studiju programmām, kā arī potenciālajiem darbiniekiem – SIVA Koledžas un Jūrmalas profesionālās vidusskolas absolventiem, tādējādi motivējot pieņemt darbā personas ar invaliditāti. Semināra dalībniekiem bija iespēja izmēģināt savus spēkus, veicot vairākus SIVA profesionālās piemērotības noteikšanas uzdevumus. Informāciju par profesionālo rehabilitāciju sniedza SIVA vecākā eksperte Katrīna Sevruka.

Diskusijas daļā, apkopojot dienas laikā piedzīvoto un dzirdēto, guvām apstiprinājumu, ka nodarbinātība ir vērtība, un pasākums palīdzēja mazināt stereotipus un neziņu par personu ar invaliditāti nodarbināšanu. Semināra dalībnieki apliecināja, ka šādus izglītojošus pasākumus ir nepieciešams rīkot atkārtoti.

SIVA pateicas visiem par dalību pasākumā un aicina “YouTube” kanālā noskatīties visus pieejamos ierakstus no semināra!

● Pēteris Jurčenko – “Digitālā vide visiem. Kāpēc un kā.”
● Zaiga Strode – Valsts darba inspekcija par likumisko atbalstu
● Inga Krima – Nodarbinātības valsts aģentūra par finanšu atbalstu un apmācībām
● Katrīna Sevruka – SIVA par valsts apmaksātām izglītības iespējām
● “Apeirons” (Ivars Balodis un Ināra Korņeva) – par konsultatīvo atbalstu darba devējiem un praktisko pieredzi
● Santa Survila – par konsultācijām un biedrību atbalsta tīklu Latvijā
● Alite Grobiņa – Labklājības ministrija par sociālo uzņēmējdarbību

Branča dalībnieki apskata uzbraucamo ceļu
tālefe ar novēlējumiem
puises spēlē spēli
darbarīki
dalībnieki risina uzdevumu
dalībnieki risina uzdevumu
siva darbinieces prezentē
siva darbiniece un Santa Survila
Apeirons vadītājs
branča dalībniece prezentē
branča dalībnieki prezentē
branča dalībniece prezentē
branča dalībnieki sēž zālē un klausās prezentāciju
branča dalībnieki sēž zālē un klausās prezentāciju
branča dalībnieki izgaršo siva studentu gatavoto
siva studentu gatavotais
cilvēks ratiņkrēslā izmēģina pielāgotās telpas
siva darbiniece
branča dalībnieks prezentē
branča dalībnieks prezentē
siva direktores runa
branča dalībnieki prezentē
branča dalībnieki risina uzdevumu
siva direktores runa