Latvijas, ES un Lietuvas galda karodziņi
semināra dalībnieki
ēka

9. jūnijā Katrīna Sevruka devās uz Lietuvu, kur projekta LLI-468 “StepForward: activating personal resources and developing employability skills/I can work” ietvaros piedalījās starptautiskā konferencē “Sociālā darba koncepcijas pilnveidošana, izmantojot starpinstitūciju sadarbību”.

Dienas plāns sākās ar Kretingas novada pašvaldības mēra, Kretingas rajona pašvaldības administrācijas Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja un projekta vadītāju un pārstāvju uzrunām, bet turpinājās ar deviņiem ziņojumiem, skarot tādas tēmas kā: 

  • Starpinstitūciju sadarbības nozīme sociālajā darbā;
  • Labirinta terapija;
  • Sociālo darbnīcu ietekme uz invalīda attīstību un integrāciju tirgū;
  • Pieejamības izaicinājumi Kurzemes reģionā;
  • Grupu aktivitātes kā svarīga vērtība cilvēku ar invaliditāti iespēju nodrošināšanā;
  • Cilvēki ar invaliditāti tirgū: kas jāzina tiem, kuri jau strādā un tiem, kuri vēlas iegūt darbu;
  • Sociālais darbs un sociālie pakalpojumi Kuldīgā;
  • Pastāvīgi mainīgās sociālā darba prakses.
siva darbiniece prezentē informāciju par aģentūras darbību
semināra dalībnieki
semināra dalībnieki

Vienā no ziņojumiem Katrīna Sevruka pastāstīja par SIVA pieredzi par personu ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū. Pasākums noslēdzās ar sertifikātu izsniegšanu.