Mūsu kolēģi aizvadītajā nedēļā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (turpmāk – RTA), kur tikās ar darbiniekiem (vadību, docentiem) un studentiem, lai pārrunātu RTA studiju piedāvājumu, potenciālās sadarbības iespējas, rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī projekta ietvaros tapušo multisensoro telpu.

Vizītes laikā SIVA kolēģi tikās ar:

  1. RTA vadību (studiju un zinātņu prorektori, sociēto profesori, Dr. philol. Angeliku Juško-Štekeli, Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekānu Jāni Dzerviniku u. c.) un pārrunāja RTA studiju piedāvājumu, surdotulku programmu, kā arī potenciālās sadarbības iespējas;
  2. RTA studentiem un diskutēja par sociālo un profesionālo rehabilitāciju;
  3. RTA augstskolas docentu Dr. paed. Aivaru Kaupužu, kurš izveda ekskursijā pa RTA Reģionālistikas zinātniskā institūta laboratoriju un pastāstīja par sajūtu (multisensorās) telpas izmantošanas mērķiem, aprīkojumu, izpēti un projektiem;
  4. Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāju Inesi Niperi, kura iepazīstināja ar Rēzeknes sociālā dienesta dienas centra pakalpojumiem senioriem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Pieredzes apmaiņas braucienā devās mūsu kolēģi: SIVA Koledžas vadītāja Inguna Zuševica un vadītājas vietniece Laura Zeltiņa, eksperte rehabilitācijas pakalpojumu attīstības jomā Liene Saukuma, profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas sociālā darbiniece Inese Andrejeva, projekta RAITI tehniskais eksperts Gints Cēderštrēms, projekta RAITI galvenā metodiķe Ilze Ločmele un metodiķe Liena Pētersone, kā arī profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas vadītāja Andra Dietlava.

Kolēģi pieredzes braucienu novērtēja atzinīgi un uzsver, ka gūtā pieredze noderēs darbā ar klientiem rehabilitācijas procesā, studentiem un projektā RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. Tālākizglītība.