SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā

No šī gada 7. jūnija līdz 15. jūnijam Vācijā, Zīgenē norisinājās MELBA un IDA treneru apmācības, kurās piedalījās arī seši SIVA darbinieki: PRAN sociālā darbiniece Inese Andrejeva, PRAN psihologs Edvarts Stelmakers, PPNN NVA ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” sociālā darbiniece Aiga Dārzniece, ANM projekta galvenā speciāliste-metodiķe Ilze Ločmele, RPN vecākā ergoterapeite Diāna Čunčule un PPNN vecākā eksperte Marika Sermule.

Treneru apmācību programma bija ļoti daudzveidīga. Apmācību dalībnieki tika detalizēti iepazīstināti ar MELBA un IDA metožu teorētisko ietvaru, kā arī, protams, notika vairākas praktiskas nodarbības semināru formātā. Apmācību nobeigumā tika veikta to analīze, ieskicēts turpmākais rīcības plāns un izsniegti sertifikāti.

Minētie aģentūras darbinieki 2018. gadā jau piedalījās apmācībās personas darbspēju novērtēšanas metodes MELBA un IDA lietošanā. Šogad profesionālo prasmju pilnveidei tika ieplānotas papildu MELBA un IDA treneru apmācības, kas dod iespēju SIVA speciālistiem kļūt par treneriem, lai sniegtu šīs zināšanas ergoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem, fizioterapeitiem un citiem speciālistiem. Saņemot licenci, SIVA būs vienīgā iestāde Latvijā, kas ir kompetenta apmācīt MELBA un IDA metožu pielietošanā

SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
 
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā
SIVA darbinieku Melba Ida apmācības Vācijā