ministra tikšanās ar siva mācībspēkiem

30. jūnijā SIVA Koledžu un SIVA Jūrmalas profesionālo vidusskolu apmeklēja labklājības ministrs Gatis Eglītis, lai klātienē tiktos ar SIVA izglītības iestāžu pasniedzējiem, skolotājiem  un pārējiem SIVA darbiniekiem. Vizītes laikā tika pārrunātas personu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitācijas aktualitātes, darba tirgus pieejamības un nodarbinātības jautājumi, kā arī iepazīts topošais SIVA kompetenču attīstības centrs, ko plānots izveidot Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekta ietvaros.

ministra tikšanās ar siva direktori un direktores vietnieci
ministra tikšanās ar siva mācībspēkiem
ministra tikšanās ar siva direktori, direktores vietnieci un koledžas vadītāju

Eiropas Savienības ANM plāna projekts “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” 2022.–2025. gadā paredz ne tikai kompetenču attīstības centra radīšanu, bet arī kompetenču programmu satura izveidi neformālajiem aprūpētājiem, demonstrāciju telpas izveidi, lai apmācītu neformālos aprūpētājus tehnisko palīglīdzekļu lietošanā mājas apstākļos, SIVA infrastruktūras attīstīšanu, pilnveidojot vides piekļūstamību, kā arī citas aktivitātes.