branča dalībnieki

11. maijā, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā norisinājās informatīvi praktisks seminārs darba devējiem “Brančs ar pievienoto vērtību. Profesionālās prasmes mūsdienu darba vidē”. Tā mērķis bija palīdzēt darba devējiem vieglāk orientēties plašajā atbalsta spektrā un sniegt praktiskus padomus par personu ar invaliditāti nodarbināšanu. 

Pasākuma laikā uzstājās dažādu nozares eksperti un uzņēmēji, prezentējot personīgo pieredzi ar uzņēmuma dibināšanu kā personai ar invaliditāti, runājot par labo praksi personu ar invaliditāti nodarbināšanā, stāstot praktiskus padomus par darba vides iekārtošanu, kā arī jēgpilnu iekļaušanu gan uzņēmumā, gan sabiedrībā. Darba devēji, caur sarunu, tika iepazīstināti ar darbinieku un vadītāju iespējamajām profesionālajām kompetencēm darba tirgū.

Pasākumā tika gūtas vērtīgas atziņas – tika noskaidrotas svarīgākās kompetences, ko sagaida darba devējs un darba ņēmējs, kā arī galvenie rīcības soļi, kas jāveic, lai radītu vēlamu darba vidi ikvienam.

Svarīgākās prasmes, ko sagaida darba devējs ir pozitīva attieksme, godīgums, elastība, atvērtība dažādībai, spējas strādāt komandā, sadarbība, iniciatīva, spējas ģenerēt jaunas idejas, prasmes iziet no “rāmjiem”, būt atklātam par savām spējām, komunikācijas prasmes, kā arī prasmes veikt darba pienākumus patstāvīgi. Savukārt darba ņēmēji sagaida elastību, spējas iekļauties, sadarboties un mācīties, pozitīvu attieksmi, atvērtību, komfortablu darba atmosfēru, atbildību par vidi, lai darbinieks var justies labi un sasniegt rezultātu, kā arī dažādības pieņemšanu.

Pasākuma noslēgumā darba devēji tika aicināti apskatīt un iesaistīties SIVA audzēkņu veidotajās prasmju meistarklasēs, kurās viņi demonstrēja jau iegūtās prasmes un kompetences SIVA izglītības iestādēs. Ikvienam apmeklētājam bija iespēja darboties kokapstrādes, apdrukas, konditorejas izstrādājumu un dāvanu iesaiņošanas darbnīcās, paņemot sev līdzi pagatavotos suvenīrus.