projekts RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība

18. janvārī norisinājās darbinieku ievadapmācības atbilstoši Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projektam RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība aktivitātēm.

Apmācību laikā projekta galvenā metodiķe Ilze Ločmele un SIA “AC Konsultācijas” stāstīja, rādīja, kā arī uzklausīja SIVA speciālistu pieredzi par atbalsta personām nepieciešamajām zināšanām un prasmēm personu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai darba tirgū un sabiedrībā. 

SIVA speciālisti arī diskutēja par atbalsta un neformālo aprūpētāju nozīmību. Piebildīsim, ka neformālie aprūpētāji ir neprofesionālas personas, kas rūpējas, sniedz atbalstu vai aprūpē personu ar funkcionāliem traucējumiem radniecības, draudzības saišu vai vienošanās (kaimiņš, brīvprātīgais) dēļ.
 

Plašāka informācija par projektu: https://www.siva.gov.lv/lv/projekts-raiti-rehabilitacija-atbalsts-ieklausana-talakizglitiba-0