Rīt, 23. aprīlī Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) norisināsies Profesionālās rehabilitācijas diena. Pasākuma galvenais mērķis ir informēt par izglītības iespējām cilvēkiem ar invaliditāti un funkcionēšanas traucējumiem un palīdzēt viņiem atrast piemērotāko karjeras ceļu, kā arī uzsvērt profesionālās rehabilitācijas nozīmi, kas var palīdzēt integrēties sabiedrībā. 

Pasākumā varēs iepazīt daudzveidīgas izglītības programmas SIVA izglītības iestādēs caur prezentācijām un radošām darbnīcām kopā ar skolas pasniedzējiem un audzēkņiem tādās jomās kā komercdarbība, grāmatvedība, personālvadība, viesnīcu pakalpojumu organizēšana, IT, šūšana, dārzkopība, floristika, koka apstrāde, ēdināšana, un daudzās citās.

Interesentiem būs iespēja aprunāties ar karjeras konsultantu, uzzināt par atbalsta pakalpojumiem, kas tiek sniegti mācību laikā, kā arī uzzināt, kas ir profesionālā rehabilitācija, un kā tiek sniegts profesionālās piemērotības pakalpojums. Pasākumā būs iespēja uzzināt vairāk arī par apmācību programmu tuviniekiem – neformālajiem aprūpētājiem, kuri ikdienā aprūpē personas ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem. 

Līdz šim profesionālo rehabilitāciju sniedza Sociālās integrācijas valsts aģentūras izglītības iestādes SIVA Koledža un Jūrmalas profesionālā vidusskola, bet šobrīd SIVA ir noslēgusi nozīmīgu reorganizācijas procesu, lai skolas apvienotu un nodrošinātu vēl efektīvāku profesionālās rehabilitācijas sniegšanu. 

Turpmāk abas iestādes darbosies ar vienotu nosaukumu – SIVA Koledža. Arī pēc skolu apvienošanas tiks nodrošināta izglītības kvalitāte  atbilstoši izglītības standartiem. SIVA klientiem arī turpmāk būs iespēja apgūt visas līdz šim piedāvātās izglītības programmas, kā arī ir sagaidāmas pavisam jaunas programmas.

SIVA izglītības iestādēs var mācīties par valsts budžeta līdzekļiem personas ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem vecumā no 15 gadiem līdz pat pensijas vecumam. SIVA izglītības iestādēs var iegūt īsā cikla profesionālo augstāko izglītību, vidējo profesionālo izglītību, kā arī mācīties dažādās tālākizglītības programmās; turklāt SIVA Koledža ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kurā ikviens var mācīties valsts apmaksātā surdotulka programmā.