Informācija presei
vizuāls uzaicinājums uz branču

11. maijā, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) norisināsies informatīvi praktisks seminārs darba devējiem “Brančs ar pievienoto vērtību. Profesionālās prasmes mūsdienu darba vidē”. Tā mērķis ir palīdzēt darba devējiem vieglāk orientēties plašajā atbalsta spektrā un sniegt praktiskus padomus par personu ar invaliditāti nodarbināšanu. 

Eiropas Komisija 2023. gadu ir pasludinājusi par Eiropas Prasmju gadu, tāpēc seminārā tiks apspriesti jautājumi par personu ar invaliditāti profesionālo vēlmju un prasmju pielāgošanu reālām darba tirgus iespējām un personīgajai izaugsmei.

Pasākuma laikā uzstāsies dažādu nozares eksperti un uzņēmēji, prezentējot personīgo pieredzi ar uzņēmuma dibināšanu kā personai ar invaliditāti, runājot par labo praksi personu ar invaliditāti nodarbināšanā, stāstot praktiskus padomus par darba vides iekārtošanu, kā arī jēgpilnu iekļaušanu gan uzņēmumā, gan sabiedrībā. Darba devēji, caur sarunu, tiks iepazīstināti ar darbinieku un vadītāju iespējamajām profesionālajām kompetencēm darba tirgū.

Viens no SIVA mērķiem ir veicināt personu ar invaliditāti integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū, nodrošinot izglītības iespējas un kompetenču pilnveidošanu, līdz ar to, pildot Eiropas prasmju gada galveno mērķi, kas ir mazināt prasmju nepietiekamību Eiropas Savienībā. Izglītības procesa laikā tiek veidots darbaspēks – darbinieki, kuriem ir tirgū pieprasītas prasmes un kompetences. Rezultātā uzņēmumi iegūst kompetentus darbiniekus, kas palīdz ilgtspējīgai izaugsmei, sekmē inovāciju un uzlabo uzņēmumu konkurētspēju tirgū.

Pasākumu atklās uzņēmējs Mikus Šakausks, kurš ir sociālā uzņēmuma SIA “Next track” dibinātājs. Prezentācijā viņš pastāstīs par savu pieredzi un izaicinājumiem ar kuriem saskārās, veidojot uzņēmumu kā persona ar invaliditāti. Pēc tam Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, pastāstīs vairāk par to, kā piemērot darba vidi cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, ņemot vērā gan ērtuma, gan produktivitātes veicinošos faktorus. Tālāk sekos Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Ceiruļa prezentācija, kurā viņš iepazīstinās ar labo praksi, nodarbinot personas ar invaliditāti. Pēc tam vadošā pētniece no Sabiedriskā politikas centra Providus Agnese Lāce runās par tēmu “Dažādība nav tikai skaitā: padomi jēgpilnai iekļaušanai”. Savukārt noslēgumā SIVA eksperte karjeras atbalsta jomā Dagnija Gaubšteina kopā ar Jūrmalas profesionālās vidusskolas vadītājas vietnieci Elitu Andrusi prezentēs sarunu par darbinieku un vadītāju profesionālajām kompetencēm darba tirgū.

Pēc jomas ekspertu prezentācijām, darba devēji varēs noklausīties paneļdiskusiju “Profesionālās prasmes mūsdienu darba vidē”. Tajā piedalīsies Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, uzņēmējs Mikus Šakausks, Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus departamenta direktore Eva Lossane, SIVA direktore Ilona Jurševska, kā arī SIVA Koledžas direktore Inguna Zuševica.

Pasākuma noslēgumā darba devēji tiks aicināti apskatīt SIVA audzēkņu prasmju meistarklases, kurās viņi demonstrēs jau iegūtās prasmes un kompetences SIVA izglītības iestādēs, kas palīdzēs viņiem vēlāk uzsākt gaitas darba tirgū.