Informācija presei Jaunumi
Ilustratīva informācija par informatīvajiem pasākumiem par aktualitātēm SIVA un VDEĀVK pakalpojumos 17., 23. un 24.februārī

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA) sadarbībā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (turpmāk – VDEĀVK) rīko trīs informatīvos seminārus sociālo dienestu darbiniekiem.

Informatīvie semināri norisināsies 17., 23. un 24.februārī tiešsaistes platformā Zoom. To laikā plānots informēt sociālo dienestu darbiniekus par:

  • aktualitātēm valsts finansētas sociālās rehabilitācijas un ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanā;
  • aktualitātēm VDEĀVK sniegtajos pakalpojumos;
  • sociālo dienestu lomu profesionālās rehabilitācijas ietvaros.

Sociālo dienestu darbiniekiem iegūtā informācija noderēs, lai gūtu labāku izpratni par SIVA un VDEĀVK sniegtajiem pakalpojumiem un to pieejamību klientiem.