Jaunumi Sveicam!
Pieci priecīgi jaunieši un jaunietes stāv telpas vidū un, katrs pacēlis vienu roku gaisā, visi kopā "dod pieci!"

2021.gada nogalē Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija un Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludināja pieteikšanos Academia mācību vizītēm, kuru ietvaros interesenti varēja izrādīt savu iniciatīvu un pieteikties iespējai papildināt savas profesionālās zināšanas Euroguidance tīkla valstīs. Kopā mācību vizītēm ir apstiprināti trīs dalībnieki. Divi no apstiprinātajiem dalībniekiem ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) speciālisti - Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas karjeras konsultante un Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas psihologs.

Iegūt jaunas zināšanas un idejas SIVA speciālisti dosies:

  • uz Spāniju no 16. līdz 20.maijam programmā “Green Guidance: Future careers”
  • uz Rumāniju no 24. līdz 27.maijam programmā “GIVE ME FIVE TRANSITIONS! Transition in the context of school and career guidance and counselling in Romania”.

Lepojamies un novēlam produktīvu un saturīgu mācīšanos!

Papildu informācija par programmām

Euroguidance tīkls ir Eiropas valstu sadarbība, kas apvieno karjeras atbalsta sistēmas Eiropā. Galvenā Euroguidance mērķa grupa ir karjeras atbalsta praktiķi un politikas veidotāji gan no izglītības, gan nodarbinātības sektora ES un EEZ dalībvalstīs, gan kandidātvalstīs.

Academia mācību projekts ir Eiropas projekts, kas karjeras atbalsta speciālistiem sniedz iespēju piedalīties mācību mobilitātes periodā citā Eiropas valstī. Academia koordinatori nodarbojas ar savu karjeras attīstības konsultantu nosūtīšanu uz ārzemēm un citu valstu praktiķu uzņemšanu tematiskajās mācību vizītēs no 3 dienām līdz vienai nedēļai.

Latvijas Academia koordinators ir Valsts izglītības attīstības aģentūra.