Informācija presei Jaunumi
Tiešsaistes diskusijas nosaukums - Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Vakar, 22.martā, plkst.16.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) pārstāvji tiešsaistes diskusijā tikās ar Latvijas Autisma apvienības (LAA) biedriem un Labklājības ministrijas (LM) pārstāvjiem, lai dalītos savā pieredzē un stiprinātu savstarpējo sadarbību.

Tiešsaistes diskusijā SIVA pārstāvji informēja par profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma ietvaros izmantotajām personas zināšanu, interešu un darbspēju novērtēšanas metodēm, dalījās pieredzē ar SIVA īstenotā ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" (Nr. 9.1.4.1/16/I/001) rezultātiem, kā arī pastāstīja par labās prakses piemēriem, kuros izdevies sasniegt personu ar garīga rakstura traucējumiem iekārtošanu darba tirgū.

Diskusijas laikā SIVA kopā ar LM pārstāvjiem sniedza atbildes uz LAA biedru uzdotajiem jautājumiem. LAA biedri dalījās savās bažās, ka Latvijā cilvēkiem ar smagākiem garīga rakstura un funkcionēšanas traucējumiem ir mazākas iespējas integrēties darba tirgū un kļūt neatkarīgākiem. Tika norādīts, ka valstī pietrūkst sistemātiskas pieejas atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem. Ārzemju pieredze rāda, ka šīs personas var veiksmīgi socializēties un iekļauties darba tirgū.

SIVA līdzšinējais attīstības virziens un pieredze tika novērtēta atzinīgi, aicinot neapstāties un turpināt kopā ar LM strādāt pie pakalpojumu attīstīšanas un jaunu iespēju meklēšanas, lai atbalstītu personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.