Informācija presei Jaunumi
Jūrmalas profesionālās vidusskolas dzeltenīgā ēka, apkārt skujkoki, zilas debesis ar baltiem mākonīšiem

Šodien, 22.martā, plkst.16.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) pārstāvji tiekas tiešsaistes diskusijā ar Latvijas Autisma apvienības biedriem, lai dalītos savā pieredzē un stiprinātu savstarpējo sadarbību.

Tiešsaistes diskusijas laikā SIVA pārstāvji informēs par profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma ietvaros izmantotajām personas zināšanu, interešu un darbspēju novērtēšanas metodēm, dalīsies pieredzē ar SIVA īstenotā ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr. 9.1.4.1/16/I/001) rezultātiem, kā arī pastāstīs par labās prakses piemēriem.