Informācija presei Jaunumi

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA) uzsāk izmēģinājuma projektu – transportlīdzekļa pielāgošanas veikšana ārpakalpojumā.

Izmēģinājuma projekta mērķis ir apzināt un novērtēt transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu, nodrošinot personai ar invaliditāti iespēju izvēlēties pakalpojuma sniedzēju tuvāk savai dzīvesvietai. Izmēģinājuma projekta ietvaros SIVA speciālisti pārbaudīs veiktā transportlīdzekļa pielāgojuma atbilstību personas vajadzībām, izvērtēs iesniegtos izdevumus attaisnojošos dokumentus, pieņems lēmumu par transportlīdzekļa pielāgošanas izdevumu kompensēšanu un par kompensācijas apmēru.

Arī izmēģinājuma projekta laikā transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojuma administrēšanu (iesniegumu un citu dokumentu pieņemšanu, sagatavošanu, konsultēšanu, lēmuma pieņemšanu par transportlīdzekļa pielāgošanas izdevumu kompensēšanu u.c.) nodrošinās SIVA speciālisti. SIVA arī turpinās sniegt konsultatīvo atbalstu ikvienam interesentam, lai izskaidrotu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojuma saturu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.

Izmēģinājuma projektu SIVA īstenos valsts budžeta finansējuma ietvaros, un tā laikā plānots citiem transportlīdzekļu pielāgošanas pakalpojuma sniedzējiem nodot pielāgošanai trīs vieglos transportlīdzekļus.