darba pie ieejas Aģentūrā

Šī gada 27. un 28. jūnijā Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) Koledžā, Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un sociālajā rehabilitācijā tika uzņemta Eiropas rehabilitācijas platformas (European Platform for Rehabilitation; turpmāk – EPR) Mental Health darba grupa astoņu personu sastāvā, lai dalītos labās prakses piemēros, pieredzē profesionālās izglītības un sociālo pakalpojumu īstenošanā un pieejās, kā arī dažādu metožu izmantošanā. Ņemot vērā, cik aktuāla šobrīd ir cilvēku ar funkcionēšanas traucējumiem nodarbinātība, šāda starptautiska pasākuma norise Latvijā ir ļoti būtiska.

siva brošuras un pildspalva
darba grupa klausās prezentāciju
darbinieki klausās prezentāciju

Divu dienu garumā tika aizvadītas vairākas prezentācijas un darbs grupās, kā arī organizētas ekskursijas SIVA izglītības iestādēs un sociālajā rehabilitācijā, lai labāk iepazītu SIVA sniegtos pakalpojumus. Prezentācijas noritēja gan klātienē, gan attālināti, izmantojot Zoom platformu. To laikā viesi tika iepazīstināti ar SIVA darbības principiem, profesionālās un sociālās rehabilitācijas norisi, prasmju apmācības programmām cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem un citiem aktuāliem tematiem. Ekskursijas piedāvāja ieskatu profesionālās rehabilitācijas īstenošanā, multidisciplināras komandas, t.sk. psiholoģiska, atbalsta sniegšanā un akūtu traumatisku dzīves notikumu risināšanā sociālās rehabilitācijas ietvaros, sociālo darbinieku atbalstā, ergoterapijā un fizioterapijā.

darba grupa klausās prezentāciju

Pasākumu atzinīgi novērtēja arī viesi, kuri bija ieradušies no EPR partnerorganizācijām no Spānijas, Portugāles, Vācijas un Beļģijas (klātienē), kā arī Spānijas, Grieķijas un Ziemeļīrijas (Zoom platformā). Izcelta tika augstā līmeņa uzņemšana un kolēģu profesionalitāte, kā arī atzinīgi novērtēts SIVA piedāvāto pakalpojumu saturs (visi nepieciešamie speciālisti atrodas vienuviet un katram klientam tiek veltīta uzmanība no multidisciplināras komandas) un SIVA pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažādām saslimšanām. Tika piebilsts, ka gūtas idejas, ko ieteikt un ievest sevis pārstāvētajās organizācijās, kā arī radīta vēlme tuvāk iepazīt mācību programmu saturu turpmākajai sadarbībai.

darba grupa Jūrmalas pludmalē

Eiropas rehabilitācijas platformas mērķis ir veicināt pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti, individuālo neatkarību ikdienā un nodarbinātību. EPR darbojas dažādos virzienos – medicīniskajā rehabilitācijā, nodarbinātībā, izglītībā un citos. EPR biedri pārstāv organizācijas no visas Eiropas, un viens no biedriem ir SIVA.