Jaunumi

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore saņem Latvijas savienības “Černobiļa” augstāko apbalvojumu – “Goda zīme”

Šodien, 11.decembrī, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) telpās Latvijas savienības “Černobiļa” prezidents Arnolds Vērzemnieks, viceprezidents Ilmārs Kalniņš un viceprezidents, apbalvošanas Goda zīmes domes priekšsēdētājs Māris Šops pasniedza SIVA direktorei Ilonai Jurševskai Latvijas savienības “Černobiļa” augstāko apbalvojumu “Goda zīme”. Goda zīmes pasniegšanas brīdī klāt bija arī Rīgas pilsētas Černobiļas nodaļas koordinators ģenerālis Aleksejs Ivanovs.

Pirms apbalvošanas Latvijas savienības “Černobiļa” prezidents A.Vērzemnieks sacīja: “Mūsu sadarbība ar Jums bijusi ilggadīga un vienmēr pozitīva jautājumu risināšanā! Liels paldies par Jūsu darbu! Vēlu veiksmi, veselību un turpināt iesākto
darbu!”.

Savukārt Latvijas savienības “Černobiļa” viceprezidents, apbalvošanas Goda zīmes domes priekšsēdētājs Māris Šops akcentēja, ka “Tagadne, nākotne nekad nebūs laba bez pagātnes” un sniedza īsu ieskatu vēstures notikumos, kā arī
informatīvus datus par sniegtajiem apbalvojumiem.

Goda zīme SIVA direktorei tika pasniegta par nozīmīgu ieguldījumu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālajā aprūpē un godinot Latvijas valsts proklamēšanas 100.gadadienu.

Saņemot apbalvojumu, SIVA direktore Ilona Jurševska sacīja: “Man ir liels gods saņemt tik augstu novērtējumu – Latvijas savienības “Černobiļa” Goda zīmi un strādāt avārijas seku likvidētāju veselības labā!

Tas ir komandas darbs, tāpēc savā un kolēģu vārdā vēlu stipru veselību un izturību, kā arī paužu apņēmību arī turpmāk rūpēties par to, lai sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiktu nodrošināts regulāri, savlaicīgi un pēc iespējas
labākā kvalitātē!”

Latvijas savienības „Černobiļa” valde ar 2006.gada 20.janvāra lēmumu izveidoja un apstiprināja apbalvošanas Goda zīmes domi, kuras uzdevums bija izstrādāt apbalvošanas nolikumu un organizēt (apzināt) to pasniegšanu kā Latvijas savienības „Černobiļa” augstāko apbalvojumu. To piešķir:
- Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām par personīgo ieguldījumu avārijas seku likvidēšanas darbos un aktīvu sabiedrisko darbu,
- valsts, pašvaldības veselības un citu institūciju, uzņēmumu, organizāciju pārstāvjiem, kuri ar savu darbu un attieksmi sekmējuši veselības, sociālo aprūpi, piedalījušies juridisko aktu izstrādāšanā, snieguši atbalstu (ziedojuši) Latvijas savienības „Černobiļa” biedrībai, kā arī materiāli atbalstījuši černobiliešu invalīdu trūcīgās ģimenes,
- citu valsts, uzņēmumu pārstāvjiem, diplomātiskajiem darbiniekiem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu radiācijā cietušajiem cilvēkiem veselības un sociālajā aizsardzībā.

Trīspadsmit gadu laikā (2006.-2018.) ar Latvijas savienības „Černobiļa” Goda zīmi ir apbalvoti Latvijā un ārvalstīs 357 cilvēki. Vislielākais apbalvoto skaits bija 2006.gadā - 128, 2007.gadā – 35, 2008.gadā – 33. Turpmākajos gados apbalvoti 10 līdz 15 cilvēki gadā.

attēlsattēlsattēlsattēlsattēls