Sieviete stāv nedaudz pieliekusies pie vīrieša, kas atrodas ratiņkrēslā

No š.g. 29. līdz 30.martam Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk – SIVA) viesojas ESF projekta "Change4Inclusion" (turpmāk – Projekts) dalīborganizācijas – Beļģijas "GTB" un Spānijas "Fundacion Intras". Starptautiskās tikšanās mērķis ir pārrunāt Projekta gaitu un līdz šim paveikto, kā arī viesus iepazīstināt ar SIVA sniegto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un pieredzi sadarbības veidošanā ar darba devējiem.

Projekts noslēgts 2020.gada nogalē. Tā galvenais mērķis ir iekļaujošu darba vietu izveide cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām. Projekta ietvaros, savstarpēji daloties ar pieredzi, dalībnieki kopīgi plāno, kā atbalstīt darba devējus, kā strādāt pie iekļaujošu darbavietu veidošanas, iekļaujošas mācīšanās attīstības un organizācijas kultūras popularizēšanas, kā mazināt stereotipus un kā mainīt darba devēju attieksmi pret personu ar invaliditāti nodarbinātību.

SIVA ilggadējā un bagātīgā pieredze profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā palīdz sasniegt Projekta rezultātu – izveidot ilgtspējīgu darba kultūras dizainu uzņēmumā vai organizācijā.