Informācija presei
Jūrmalas profesionālās vidusskolas dzeltenīgā ēka, apkārt skujkoki, zilas debesis ar baltiem mākonīšiem

Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža (SIVA Koledža) un Jūrmalas profesionālā vidusskola (JPV) ir sākušas nozīmīgu reorganizācijas procesu, lai apvienotos un nodrošinātu efektīvāku profesionālās rehabilitācijas sniegšanu. Apvienošanās rezultātā abas iestādes darbosies ar vienotu nosaukumu – SIVA Koledža, tādējādi SIVA Koledža kļūs par vienīgo izglītības iestādi Latvijā, kas ar koledžas statusu īstenos arī zemākas izglītības programmas, piemēram, vidējo izglītību un tālākizglītības programmas.

SIVA izglītības iestāžu reorganizācija jeb apvienošanās studentiem un audzēkņiem nozīmē profesionālo rehabilitāciju tādā pašā kārtībā, kā agrāk – tiks saglabātas esošās izglītības programmas, tāpat arī tiks saglabāti esošie pakalpojumi un atbalsts mācību laikā. Arī faktiskā mācību procesa norises vieta nemainīsies – mācības procesa īstenošana turpināsies gan Slokas ielā 61, gan Slokas ielā 68. Reorganizācijas procesa laikā izglītības kvalitāte tiks nodrošināta esošajā līmenī atbilstoši MK noteikumiem un aktuālajiem izglītības standartiem.

Reorganizācijas procesa plānotais noslēguma termiņš ir 2023. gada 20. decembris. Līdz šim laikam tiks veikti visi nepieciešamie grozījumi dokumentos un īstenoti pasākumi, lai pāreja notiktu rūpīgi un neietekmētu mācību procesu. Esošie audzēkņi un studenti tiks informēti par turpmāko skolas darbību. Reorganizācija tiek īstenota, pamatojoties uz 18.12.2012. Ministru kabineta noteikumu "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums" 22.punktu un Sociālas integrācijas valsts aģentūras koledžas padomes 20.03.2023. lēmumu.

Joprojām turpinās arī uzņemšana SIVA izglītības iestādēs, un mācībām pieteikties tiek aicināts ikviens, kurš vēlas rast vai atgūt savas spējas strādāt un pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā. SIVA izglītības iestādēs ir radīta īpaši pielāgota vide, lai nodrošinātu visas ērtības un nepieciešamo atbalstu. Šī ir iespēja iegūt izglītību un atbalstu pilnīgi bez maksas personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem no 15 gadiem līdz pensijas vecumam. Uzņemšana šobrīd notiek 17 vidējās profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās augstākās izglītības programmās.