Izlaidums Jaunumi Koledža
SIVA direktore I.Jurševska tur rokās baltas rozes un saka klātesošajiem runu. Fonā redzams Latvijas karogs un SIVA karogs, kā arī ziedi un absolventiem paredzētās dāvanas

Šī gada 2.jūlijā SIVA kolektīvs un studenti  pēc ilgāka laika posma atkal tikās klātienē – Koledžas vasaras izlaidumā.

Neskatoties uz attālināto studiju procesu, studenti veiksmīgi apguva studiju priekšmetus, strādāja prakses vietās uzņēmumos, aizstāvēja kvalifikācijas prakses, izstrādāja kvalifikācijas darbus. Ieguldījums vainagojās labiem rezultātiem - nokārtots kvalifikācijas eksāmens, saņemti atzinīgi vārdi no kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļiem – nozaru profesionāļiem.

Koledžu absolvēja 18 studenti, kuri ieguva pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju: surdotulks (5 studenti), mārketinga un tirdzniecības speciālists (3 studenti), grāmatvedis ( 4 studenti) un viesnīcu servisa organizators (6 studenti).

Studentu veikumu ietekmē veiksmīga sadarbība ar darba devējiem, kuri dod iespēju iziet kvalifikācijas prakses. Pateicamies darba devējiem: SIA „Jūrmala Golf Course”,  Vidzemes Augstskola, SIA "IMPRO CEĻOJUMI", SIA '"Hotels management'", SIA “Upeslīči atpūtai”, SIA Sporta komplekss "Zemgale V", viesu māja ‘”Eglaine’”, SIA B Finance, SIA Inreho, SIA Jūrmalas ūdens, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Durbes grauds” un Rīgas Raiņa vidusskolai.

SIVA Koledžas kolektīvs lepojas ar saviem absolventiem un vēl panākumus darba gaitās, neapstāties pie sasniegtā  un turpināt profesionālo izaugsmi.​