Jaunumi
Viens no informatīvā pasākuma slaidiem, kurā īsumā uzskaitīts, ko sevī ietver profesionālā rehabilitācija

Vakar, 10.februārī, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) darbinieki informatīvajā pasākumā “Profesionālā rehabilitācija kā instruments cilvēku ar invaliditāti atbalstam” dalījās ar savām zināšanām un pieredzi darbā ar personām ar invaliditāti.

Informatīvā pasākuma mērķis bija sniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) darbiniekiem papildu informāciju un zināšanas par SIVA sniegtajiem profesionālās piemērotības noteikšanas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

Lai ievērotu valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, informatīvais pasākums īstenots attālināti. VDEĀVK pārstāvji ieguva ne tikai teorētiskās zināšanas un pieredzes stāstus, bet varēja arī praktiski izmēģināt, kā šobrīd pārmaiņu pilnajā laikā SIVA spēj klientiem nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus.

Pēc pasākuma VDEĀVK pārstāvji atzina, ka iegūtā informācija ir noderīga un darba dzīvē pielietojama, bet praktiski izmēģinātie testi paliks kā interesantas un pozitīvas atmiņas par pasākuma laikā piedzīvoto, ko varēs izmantot, konsultējot klientus.

SIVA rīkotā informatīvā pasākuma darba kārtība un informācija par SIVA darbiniekiem, kas sniegs informāciju par pakalpojumiem