Izglītības programma

Komercdarbības organizācija

Programmas kods

41342

Iegūstamā kvalifikācija

Komercdarbības speciālists (ar specializāciju tirgvedībā)

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 61, Jūrmala, tālr. + 371 29466508

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma un ilgums

Nepilna laika neklātiene (3 gadi)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 4.kvalifikācijas līmenis

Studiju maksa gadā

  • personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti studijas ir bez maksas
  • pārējiem interesentiem:
    • nepilna laika neklātiene - 1731,96 EUR studiju gadā

Nodarbinātības apraksts

Komercdarbības speciālists prot veikt tirgus izpēti, veikt mārketinga plāna izstrādi un īstenošanu, sagatavot informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu, pirkt un pārdot preces, veidot kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem.

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027.gada 8.aprīlim.