Izglītības programma

Komercdarbības organizācija

Programmas kods

41342

Iegūstamā kvalifikācija

Komercdarbības speciālists (ar specializāciju tirgvedībā)

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 61, Jūrmala, tālr. + 371 29466508

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma un ilgums

studiju ilgums pilna laika klātienē 2 gadi, nepilna laika neklātienē – 2,5 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par Īsā cikla profesionālo augstāko izglītību – piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

Studiju maksa gadā

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Komercdarbības speciālists prot veikt tirgus izpēti, veikt mārketinga plāna izstrādi un īstenošanu, sagatavot informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu, pirkt un pārdot preces, veidot kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem.

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027.gada 8.aprīlim.