Konditora palīgs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

20T 811 021

Iegūstamā kvalifikācija

Konditora palīgs
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

684 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Konditora palīgs sagatavo izejvielas darbam, gatavo vienkāršākos rauga mīklas izstrādājumus, smilšu mīklas cepumus, sagatavo sāļos pildījumus un apdares sausos pusfabrikātus. Strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorejas izstrādājumus.

Mācību priekšmeti

  • Sanitārija un higiēna
  • Ražošanas organizācija konditorijā
  • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
  • Konditorijas izstrādājumu tehnoloģijas pamati
  • Konditorijas aprīkojums
  • Pārtikas prečzinības pamati
  • Konditorijas izstrādājumu noformēšana
  • Saskarsme
  • Praktiskās mācības konditorijas darbos
  • Kvalifikācijas prakse (240 st.)