Konditora palīgs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

20T 811 021

Iegūstamā kvalifikācija

Konditora palīgs

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

684 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 • Sanitārija un higiēna
 • Datormācība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Konditorijas izstrādājumu tehnoloģijas pamati
 • Konditorijas aprīkojums
 • Pārtikas prečzinības pamati
 • Konditorejas izstrādājumu noformēšana
 • Saskarsme
 • Konditorijas izstrādājumu izgatavošana
 • Lietišķā svešvaloda (angļu valoda)
 • Prakse
Darba iespējas Konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos.
Pienākumi Sagatavot izejvielas darbam, gatavot vienkāršākos rauga mīklas izstrādājumus, smilšu mīklas cepumus, sagatavot sāļos pildījumus un apdares sausos pusfabrikātus.
Tev piemīt Pacietība, precizitāte, atbildība, spēja strādāt komandā.