Lietvedis

Izglītības programma

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
(Sekretariāta un biroja darbs)

Programmas kods

32 346 01

Iegūstamā kvalifikācija

Lietvedis
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Apgūta vidējās izglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1920 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Lietvedis strādā iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskās un reliģiskās organizācijās un veic dokumentēšanu, dokumentu uzskaiti, reģistrāciju, pieņemšanu, nosūtīšanu, apgrozību, izpildes kontroli un saglabāšanu. Lietvedis veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavo oriģināla atvasinājumus, kā arī atbild uz korespondencēm un savas kompetences ietvaros sazinās ar klientiem, izmantojot datortehniku un citus tehniskos līdzekļus.