Datums 5. maijs, 2022
Laiks14.00–15.00
Vieta Tiešsaistē, izmantojot Zoom lietotni
tiešsaistes diskusijas ilustratīvs aicinājums

Ceturtdien, 5.maijā plkst. 14.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina uz tiešsaistes diskusiju, lai informētu un uzrunātu izglītības un sociālās jomas speciālistus, kā arī programmu un metodiku izstrādātājus par īstenotā Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna metodikas saturu un kompetenču attīstības apmācības programmas neformālajiem aprūpētājiem.

Diskusijā tiek aicināti piedalīties pieaugušo izglītības nodrošinātāji, profesionālo skolu un augstskolu pārstāvji, kurās īsteno izglītības programmas “Sociālais darbs”, “Sociālā aprūpe” u. c., izglītības un metodiku izstrādātāji, valsts, pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī visi citi interesenti.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra, pamatojoties uz Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu, līdz 2025. gadam plāno izveidot modernu un pieejamu kompetenču attīstības centru, kurā sev nepieciešamo atbalstu (sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus) varēs saņemt personas ar visplašāko funkcionālo traucējumu loku, viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas, kā arī sociālās un izglītības nozares, un citu jomu profesionāļi.

Kompetenču attīstības apmācību programmu veidos atsevišķu moduļu kombinācijas, kas elastīgi piemērojamas nozares speciālistu un personu, kurām ikdienā jārūpējas par personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām – neformālo aprūpētāju, apmācībām.

Latvijas labklājības nozare Covid-19 negatīvās ietekmes mazināšanai ir piesaistījusi Eiropas Savienības (ES) finansējumu. To veido vēl īstenojamās ES fondu investīcijas 2014.–2020. gadam, kā arī jaunā ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda Atveseļošanas fonda finansējums.

Dalībnieku pieteikšanās līdz 05.05.2022. plkst.10.00, rakstot uz e-pastu ilze.locmele@siva.gov.lv.

SIVA diskusiju / informatīvo pasākumu īsteno ANM projekta

“Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” aktivitāšu plāna ietvaros.

Kontakti: Ilze Ločmele, tālr. 26380589,  ilze.locmele@siva.gov.lv