Datums 28. septembris, 2021
Laiks10.30–12.30
Vieta Tiešsaistē, izmantojot Zoom lietotni

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Informatīvs paziņojums: Aicinām uz ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" Nr. 9.1.4.1/16/I/001 noslēguma tiešsaistes konferenci 28.septembrī plkst.10.30

Pievienojies un uzzini par projektā paveiktajām aktivitātēm, projekta dalībnieku, skolotāju un darba devēju pieredzi, kā arī projekta rezultātiem un secinājumiem.