Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

SIVA koordinē valsts finansētu sociālās rehabilitācijas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa

pasts [at] siva.gov.lv
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015

Kārtību, kādā personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personas ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā (uzskatāmas par darba ņēmējām vai pašnodarbinātajām saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, nosaka 03.12.2019. MK noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

! Saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 11.panta pirmo daļu tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu. Savukārt, likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8.1 punkts noteic, ka likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums no 62-65 gadiem pieaug pakāpeniski laika periodā no 2014.gada līdz 2025.gadam.

att.

Pakalpojumu sniedzējs: 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). 
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371 67771038, +371 67771037, +371 6771034, +371 67771054, +371 26543857, e-pasts: pasts@siva.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Inese Šmite

Inese.Smite [at] siva.gov.lv

Dina Tohva

Dina.Tohva [at] siva.gov.lv