Pavāra palīgs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

20T 811 021

Iegūstamā kvalifikācija

Pavāra palīgs

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1204 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 • Lietišķā saskarsme
 • Datormācība
 • Profesionālā terminoloģija
 • Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna
 • Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Pārtikas produktu zinības
 • Viesu apkalpošanas pamati
 • Uzskaite, tehnoloģiskās kartes un kalkulācija
 • Lietišķā svešvaloda (angļu valoda)
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas
 • Prakse
Darba iespējas Strādā ēdināšanas uzņēmumos.
Pienākumi Sagatavot iekārtas un aprīkojumu, veikt izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavot ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģijas un pavāra norādījumus.
Tev piemīt Pacietība, precizitāte, atbildība, spēja strādāt intensīvi, spēja strādāt komandā.