Pavāra palīgs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

20T 811 021

Iegūstamā kvalifikācija

Pavāra palīgs
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1204 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Pavāra palīgs strādā ēdināšanas uzņēmumos: veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu, ievērojot sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, gatavo vienkāršus ēdienus un piedevas, gatavo kulinārijas izstrādājumu pusfabrikātu.

Mācību priekšmeti

 • Saskarsme
 • Datorzinību pamati
 • Veselības mācība
 • Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna
 • Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos
 • Darba aizsardzība
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Pārtikas produktu zinības
 • Viesu apkalpošanas pamati
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija 
 • Uzskaite un kalkulācija
 • Sports
 • Kvalifikācijas prakse (420 st.)