Pavārs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

33 811 02 1

Iegūstamā kvalifikācija

Pavārs
Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (3PKL) atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (4LKI)

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība, 9 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

4 gadi (5768 stundas)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Pavārs ir ēdināšanas uzņēmuma darbinieks, kurš gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti, vada ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus, organizē uzskaiti un atskaiti.

Mācību priekšmeti

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Sanitārija, higiēna un paškontroles sistēma
 • Prečzinības
 • Darba organizācija virtuvē
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Latvijas kulinārais mantojums
 • Viesu apkalpošanas pamati
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Veselīgs uzturs
 • Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana
 • Profesionālā terminoloģija
 • Uzskaite, atskaite un kalkulācija
 • Lietišķā saskarsme
 • Profesionālās datorprogrammas

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Pirmā svešvaloda (angļu)
 • Otrā svešvaloda (krievu)
 • Matemātika
 • Informātika
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika