Izglītības programma

Cilvēkresursu vadība

Studiju virziens

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

Programmas kods

41345

Iegūstamā kvalifikācija

Personāla speciālists

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 61, Jūrmala, tālr. + 371 29466508

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma un ilgums

Pilna laika klātiene (2 gadi)
Nepilna laika neklātiene (2,5 gadi)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par Īsā cikla profesionālo augstāko izglītību – piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija. 

Studiju maksa gadā Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Personāla speciālists prot kārtot personāla lietvedību, sagatavot personāla statistikas pārskatus, organizēt darbinieku atlasi, izvēlēties konkrētajā situācijā efektīvāko kandidātu meklēšanas veidu, novērtēt un veidot darbinieku motivācijas sistēmu, veikt anketēšanas procesu un intervēšanu.

Studiju programma Cilvēku resursu vadība ir akreditēta līdz 2027.gada 20.maijam.

attēls