Sociālās integrācijas valsts aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz iestādes tīmekļvietni https://www.siva.gov.lv.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (Aģentūra) tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • dažiem senāk ievietotajiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar piekļūt informācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem. Plānots, ka līdz 2021. gada beigām tie būs pievienoti visiem attēliem.

Aģentūras tīmekļvietnes pirmreizējais vērtējums veikts 25.01.2021. Izvērtēšanu veica Aģentūras darbinieki.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments (MS Word): 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties, rakstot: siva@siva.gov.lv.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot Aģentūras tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: siva@siva.gov.lv

Tālrunis: +371 67769890

Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Informācijas tehnoloģiju nodaļa”.
E-pasts:
siva@siva.gov.lv

Tālrunis: +371 67769890

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Labklājības ministrijai.

Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331

Tālrunis: +371 80205100

E-pasts: lm@lm.gov.lv

https://www.lm.gov.lv/lv/iestades-kontakti

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Ziņojums sagatavots 25.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Gunta Apele, Aģentūras direktores vietniece Finanšu un IKT jomā.