Preču izvietošana tirdzniecības zālē

Izglītības programmas kopa

Komerczinības

Izglītības programmas kods

20P 341 021

Profesionālās izglītības programmas nosaukums Preču izvietošana tirdzniecības zālē
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms 510 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Finansējums Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums
Adrese, tālrunis uzziņām Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību priekšmeti
  • Darba aizsardzība un drošība
  • Preču izvietošana tirdzniecības zālē
  • Prečzinība
  • Vides aizsardzība
  • Saskarsme
  • Veselīga dzīvesveida pamati
Darba iespējas Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības veikalos.
Pienākumi Preču uzkraušana, pārvietošana un izvietošana tirdzniecības zālē un kārtošana pēc instrukcijas.
Tev piemīt Precizitāte, centība, uzticamība un augsta atbildības sajūta. Prasme noteikt prioritātes un plānot savu darbu, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu resursus.