Preču komplektēšana

Izglītības programmas kopa Komerczinības
Izglītības programmas kods 20P 341 021
Profesionālās izglītības programmas nosaukums Preču komplektēšana
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms 648 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Finansējums Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums
Adrese, tālrunis uzziņām Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Nodarbinātības apraksts Preču šķirošana un komplektēšana izmantojot pavaddokumentus.
Mācību priekšmeti
  • Darba aizsardzība un drošība
  • Preču komplektēšana noliktavā
  • Prečzinība
  • Saskarsme
  • Veselīga dzīvesveida pamati