Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu plāns

Lai mazinātu riskus Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) darbiniekiem, studentiem, audzēkņiem, klientiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumus Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ir izstrādāts un apstiprināts "Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu plāns profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma īstenošanas vietās":

  Profesionālās rehabilitācijas un profesionālās piemērotības noteikšanas klientu pienākumi Covid-19 laikā:

  • neienākt un neatrasties SIVA Koledžas un Jūrmalas profesionālās vidusskolas (JPV) telpās ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai karantīnas, izolācijas vai pašizolācijas noteikšanas gadījumā;
  • sekot līdzi savam veselības stāvoklim. Ja parādās akūta elpceļu infekcija ar Covid-19 raksturīgajām pazīmēm, nekavējoties ziņot kārtējās plānotās lekcijas pasniedzējam, medmāsai, sociālajam darbiniekam, dienesta viesnīcas pārvaldniekam, aprūpētājam un rīkoties atbilstoši SIVA darbinieka norādījumiem;
  • SIVA mājaslapā, Moodle, e-klasē un e-pastā sekot līdzi SIVA Koledžas un JPV vadības rīkojumiem, norādījumiem un ieteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem SIVA;
  • ievērot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) ieteikumus, īpaši atgriežoties no atvaļinājuma ceļojumiem un mācību/studiju brīvlaikiem;
  • ienākot un uzturoties SIVA Koledžas un JPV telpās, nodrošināt savas personas identificēšanas iespējas – SIVA izsniegtas studenta/audzēkņa apliecības, pēc pieprasījuma uzrādīt tās SIVA darbiniekam;
  • uzturoties SIVA Koledžas un JPV telpās, ievērot maksimāli iespējamo distanci starp personām, sekot ierobežojošiem marķējumiem (uz grīdas, mēbelēm u.c.). Ievērot SIVA darbinieku norādījumus;
  • nepulcēties SIVA Koledžas un JPV telpās ārpus studiju/mācību laika;
  • informēt dienesta viesnīcas pārvaldnieku par apmeklētāju ierašanos, personiski sagaidot apmeklētājus pie ēkas ieejas. Pavadošām personām bez Covid-19 negatīva testa vai ārsta izziņas (U27) ieeja SIVA ēkās ir aizliegta;
  • pēc iespējas samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu – skārienjutīgo ekrānu, datoru, tastatūru u.c. – izmantošanu, kā arī nenodot no personas personai šīs iekārtas, darba rīkus un aprīkojumu, tai skaitā rakstāmpiederumus;
  • esi informēts – ir iespēja izmantot lietotni “Apturi Covid”.